volg ons

Boutique Marketing Agency

Privacybeleid

Socialtality
Socialtality.nl
Info@socialtality.nl
Jansweg 38, 2011 KN Haarlem
KVK 75640724 


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Socialtality neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Socialtality in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VAN U ALS WEBSITEBEZOEKER:
Naam
E-mail
Telefoon
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN (MINDERJARIGEN) 

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Socialtality kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op bij het vermoeden van een fout
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@socialtality.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.
 
WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Socialtality verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang we gegevens bewaren:
Socialtality zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@socialtality.nl

VERWERKINGEN DOOR DERDEN
Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt 

UW WEBSITEBEZOEK IN KAART 
Cookies:
Socialtality maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Er bestaan verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als u niet van cookies houdt:
Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Uw rechten. 
U heeft het recht om:
  • uw persoonsgegevens in te zien;
  • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Socialtality hebben, stuur dan een verzoek naar info@socialtality.nl

KLACHTRECHT 
Interne behandeling 
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons) gegevens dan helpt Socialtality u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@socialtality.nl. 

Autoriteit persoonsgegevens 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegeven 

BEVEILIGING 
Socialtality neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@socialtality.nl. 

VRAGEN 
Socialtality heeft Tessa Aal aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@socialtality.nl